Vejle Kommune logo

Virtuelt møde om bygge- og anlægsopgaver i 2020


Dato og tid

Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 09:00 til 09:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 08:45

Sted

Online, ., . . Online
.
. .

Virtuelt møde om bygge- og anlægsopgaver i 2020


Virtuelt møde om bygge- og anlægsopgaver i 2020

Vejle Kommune ønsker at holde hjulene i gang i det lokale erhvervsliv. Derfor har man politisk besluttet, at fremrykke opgaver fra 2021 til 2020, ligesom der ses på at frigive ekstra midler i 2020 til byggeopgaver. Det giver en masse bygge- og anlægsopgaver, vi skal have løst i løbet af året – og gerne af lokale virksomheder i bygge-, anlægs- og rådgiverbranchen. Opgaverne spænder bredt – fra nedrivningsopgaver over asfalt og fortorve til indvendig vedligehold og tekniske installationer. Alt dette vil vi gerne fortælle mere om.

Vi inviterer derfor til et virtuelt møde, hvor vi vil fortælle om, hvilke opgaver, vi skal have udført i 2020. På mødet vil vi også fortælle om, hvordan man kan komme i betragtning til at løse opgaverne.

Mødet vil foregå online på Tirsdag den 28. april kl. 09.00-09.30.

Se med her:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYzNTc4ZTUtOTk0OS00Y2RlLWE4MzYtYTk5MjE2NmUzMTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2b40b2d-2a56-4e50-9e31-668c38f18cd0%22%2c%22Oid%22%3a%223b55fb03-2ef7-44fb-b198-8b4b99155d57%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d


Vi håber på, at mange af jer vil deltage!

Med venlig hilsen
Teknik & Miljø, Vejle Kommune

Kontaktinformationer til arrangør

Johannes Gregersen
Tlf: +45 22818691
joegr@vejle.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Johannes Gregersen
Tlf: +45 22818691
joegr@vejle.dk